Algemene huurvoorwaarden springkasteel
De huurovereenkomst omvat de huur van de volgende materialen:

 • springkasteel
 • Blower
 • Grondzeil
 • Verlengkabel

De huurovereenkomst omvat volgende afspraken:

 • De huurprijs dient contant te worden voldaan bij levering;
 • Bij levering verder dan 15 km van onze woonplaats wordt er een kleine vergoeding aangerekend;
 • Het springkasteel dient op een zachte, egale ondergrond geplaatst te worden (gras, tegels, beton, asfalt,…) maar zeker geen kiezels;
 • Het springkasteel mag eens opgeblazen niet meer verplaatst worden;
 • Het is absoluut verboden om zand op het springkasteel te gebruiken aangezien dit ernstige schade kan toebrengen. Het plaatsen van het springkasteel in de buurt van een zandberg of zandbak is dan ook af te raden;
 • Er mogen geen voorwerpen, drank of eten mee in springkasteel genomen worden;
 • Het springkasteel mag niet betreden worden met schoeisel;
 • De verlengkabel dient volledig afgerold te worden om oververhitting te voorkomen;
 • Een verantwoordelijke persoon moet permanent op het kasteel letten om te voorkomen dat er met schoeisel, brillen en andere gevaarlijke voorwerpen op gesprongen wordt;
 • Het klimmen op en hangen aan de muren en de dwarsbalk boven de ingang is niet toegelaten;
 • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik door de huurder;
 • Het springkasteel mag nooit nat opgevouwen worden. Laat eerst het springkasteel drogen alvorens het op te plooien;
 • Gebruik van het vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen;
 • Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden. De schade zal dan op kosten van de huurder hersteld worden;
 • De buis die dienst doet als luchttoevoer tot het springkasteel dient steeds gestrekt te liggen;
 • Het gehuurde materiaal blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder;
 • Bij zware storm zal de huurder zelf optreden om het springkasteel af te laten, hierbij zal hij de elektriciteitsvoorziening afsluiten en de 4 hoeken naar binnen plooien, de bodem in drie plooien en oprollen, dit is de enige voorwaarde om het springkasteel af te laten;
 • De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name to de wederafgifte, met afstand van elke recht op verhaal ten laste van de verhuurder;
 • Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder;
 • In geval van laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.